நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
22. பொது அறிவுக் களஞ்சிய நூல்கள்
நம் தேசத்தின் கதை

நம் தேசத்தின் கதை

Rs. 200

Product Code :   1191
Book Name:   நம் தேசத்தின் கதை
pages:   216
Author:   சி.எஸ். தேவ்நாத்
ISBN:  
Weight:   0.618 grm
உலகம் பிறந்த கதை!

உலகம் பிறந்த கதை!

Rs. 150

Product Code :   1104
Book Name:   உலகம் பிறந்த கதை!
pages:   174
Author:   சி.எஸ். தேவ்நாத்
ISBN:  
Weight:   0.496 grm
அறிவி்னை விரிவு செய், வையகம் வெற்றிகொள்!

அறிவி்னை விரிவு செய், வையகம் வெற்றிகொள்!

Rs. 100

Product Code :   5029
Book Name:   அறிவி்னை விரிவு செய், வையகம் வெற்றிகொள்!
pages:   216
Author:   டாக்டர். வி.எஸ். பொய்யாமொழி
ISBN:  
Weight:   0.000 grm
ஆயிரம் பொது அறிவு கேள்விகள் / விடைகள்

ஆயிரம் பொது அறிவு கேள்விகள் / விடைகள்

Rs. 70

Product Code :   1171
Book Name:   ஆயிரம் பொது அறிவு கேள்விகள் / விடைகள்
pages:   160
Author:   கே.எஸ். சுப்ரமணி
ISBN:  
Weight:   0.156 grm
பதில் சொல்லுங்க கோடியை வெல்லுங்க 1000 பொது அறிவுக் கேள்விகள் பதில்கள்

பதில் சொல்லுங்க கோடியை வெல்லுங்க 1000 பொது அறிவுக் கேள்விகள் பதில்கள்

Rs. 90

Product Code :   1295
Book Name:   பதில் சொல்லுங்க கோடியை வெல்லுங்க 1000 பொது அறிவுக் கேள்விகள் பதில்கள்
pages:   184
Author:   மு.அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN:  
Weight:   0.162 grm
நீங்களும் கோடீஸ்வரராகலாம்!

நீங்களும் கோடீஸ்வரராகலாம்!

Rs. 80

Product Code :   1289
Book Name:   நீங்களும் கோடீஸ்வரராகலாம்!
pages:   192
Author:   மு.அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN:  
Weight:   0.184 grm
தேர்வுகளுக்கான பொது அறிவுக் களஞ்சியம்

தேர்வுகளுக்கான பொது அறிவுக் களஞ்சியம்

Rs. 90

Product Code :   1125
Book Name:   தேர்வுகளுக்கான பொது அறிவுக் களஞ்சியம்
pages:   208
Author:   அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN:  
Weight:   0.201 grm
சிறுவர்களுக்கான பொது அறிவுக் கலைக் களஞ்சியம்

சிறுவர்களுக்கான பொது அறிவுக் கலைக் களஞ்சியம்

Rs. 250

Product Code :   2015
Book Name:   சிறுவர்களுக்கான பொது அறிவுக் கலைக் களஞ்சியம்
pages:   272
Author:   கமலா கந்தசாமி
ISBN:  
Weight:   0.684 grm
எண்கள் சொல்லும் 1000 பொது அறிவுப் புதிர்கள்!

எண்கள் சொல்லும் 1000 பொது அறிவுப் புதிர்கள்!

Rs. 55

Product Code :   1268
Book Name:   எண்கள் சொல்லும் 1000 பொது அறிவுப் புதிர்கள்!
pages:   128
Author:   அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN:  
Weight:   0.134 grm
உலக நாகரிகம்: வழங்கிய நாடுகளும், வரலாறும்

உலக நாகரிகம்: வழங்கிய நாடுகளும், வரலாறும்

Rs. 80

Product Code :   2074
Book Name:   உலக நாகரிகம்: வழங்கிய நாடுகளும், வரலாறும்
pages:   224
Author:   கமலா கந்தசாமி
ISBN:  
Weight:   0.216 grm
உலகத்தை உருவாக்கிய 1000 கண்டுபிடிப்புகள்!

உலகத்தை உருவாக்கிய 1000 கண்டுபிடிப்புகள்!

Rs. 80

Product Code :   0716
Book Name:   உலகத்தை உருவாக்கிய 1000 கண்டுபிடிப்புகள்!
pages:   160
Author:   கமலா கந்தசாமி
ISBN:  
Weight:   0.161 grm
சிந்தை கவரும் விந்தைச் செய்திகள்

சிந்தை கவரும் விந்தைச் செய்திகள்

Rs. 70

Product Code :   2070
Book Name:   சிந்தை கவரும் விந்தைச் செய்திகள்
pages:   200
Author:   கமலா கந்தசாமி
ISBN:  
Weight:   0.186 grm
அட, அப்படியா பொழுதைப் பொன்னாக்கும் ரசமான பொது அறிவுத் தகவல்கள்

அட, அப்படியா பொழுதைப் பொன்னாக்கும் ரசமான பொது அறிவுத் தகவல்கள்

Rs. 70

Product Code :   1296
Book Name:   அட, அப்படியா பொழுதைப் பொன்னாக்கும் ரசமான பொது அறிவுத் தகவல்கள்
pages:   160
Author:   கே.எஸ். சுப்ரமணி
ISBN:  
Weight:   0.154 grm
பொது அறிவுப் புதையல் 1000!

பொது அறிவுப் புதையல் 1000!

Rs. 60

Product Code :   1282
Book Name:   பொது அறிவுப் புதையல் 1000!
pages:   152
Author:   மு.அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN:  
Weight:   0.152 grm
பொது அறிவுக் களஞ்சியம்

பொது அறிவுக் களஞ்சியம்

Rs. 190

Product Code :   0713
Book Name:   பொது அறிவுக் களஞ்சியம்
pages:   408
Author:   பேராசிரியர் கே.சுகுமாரன்
ISBN:  
Weight:   0.362 grm
Showing 1 to 15 of 19 (2 Pages)