நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
23. எளிய தமிழில் கம்ப்யூட்டர் நூல்கள்
Microsoft ACCESS எனும் தரவு தள மேலாண்மை

Microsoft ACCESS எனும் தரவு தள மேலாண்மை

Rs. 110

Product Code :   1100
Book Name:   Microsoft ACCESS எனும் தரவு தள மேலாண்மை
pages:   160
Author:   ந செல்வக்குமார்
ISBN:  
Weight:   0.276 grm
ஏ எஸ் பி என்னும் ஆக்டிவ் செர்வர் பக்கங்கள்

ஏ எஸ் பி என்னும் ஆக்டிவ் செர்வர் பக்கங்கள்

Rs. 130

Product Code :   0237
Book Name:   ஏ எஸ் பி என்னும் ஆக்டிவ் செர்வர் பக்கங்கள்
pages:   176
Author:   ராஜமலர்
ISBN:  
Weight:   0.000 grm
வேர்ட்ப்ரஸ் மூலம் இணையதளம் அமைக்கலாம், வாங்க!

வேர்ட்ப்ரஸ் மூலம் இணையதளம் அமைக்கலாம், வாங்க!

Rs. 100

Product Code :   5032
Book Name:   வேர்ட்ப்ரஸ் மூலம் இணையதளம் அமைக்கலாம், வாங்க!
pages:   208
Author:   குணசீலன் வீரப்பெருமாள்
ISBN:  
Weight:   0.215 grm
கம்ப்யூட்டர் அமைப்பும் இயங்கும் விதமும்

கம்ப்யூட்டர் அமைப்பும் இயங்கும் விதமும்

Rs. 40

Product Code :   0211
Book Name:   கம்ப்யூட்டர் அமைப்பும் இயங்கும் விதமும்
pages:   120
Author:   வி.ட்டி. சங்கர்
ISBN:  
Weight:   0.126 grm
பேஜ் மேக்கர்

பேஜ் மேக்கர்

Rs. 90

Product Code :   0216
Book Name:   பேஜ் மேக்கர்
pages:   102
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.235 grm
SQL ஸெர்வர் பயன்பாட்டுக்கு ஓர் கையேடு

SQL ஸெர்வர் பயன்பாட்டுக்கு ஓர் கையேடு

Rs. 100

Product Code :   1098
Book Name:   SQL ஸெர்வர் பயன்பாட்டுக்கு ஓர் கையேடு
pages:   136
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.288 grm
கோரல்ட்ரா தமிழில் விளக்கக் கையேடும் பயன்பாட்டு விவரங்களும்கோரல்ட்ரா தமிழில் விளக்கக் கையேடும் பயன்பாட்டு விவரங்களும்

கோரல்ட்ரா தமிழில் விளக்கக் கையேடும் பயன்பாட்டு விவரங்களும்கோரல்ட்ரா தமிழில் விளக்கக் கையேடும் பயன்பாட்டு விவரங்களும்

Rs. 140

Product Code :   0215
Book Name:   கோரல்ட்ரா தமிழில் விளக்கக் கையேடும் பயன்பாட்டு விவரங்களும்கோரல்ட்ரா தமிழில் விளக்கக் கையேடும் பயன்பாட்டு விவரங்களும்
pages:   176
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.348 grm
விஷுவல் பேஸிக் டாட் நெட்

விஷுவல் பேஸிக் டாட் நெட்

Rs. 100

Product Code :   1057
Book Name:   விஷுவல் பேஸிக் டாட் நெட்
pages:   160
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.284 grm
சிறுவர்களுக்குக் கம்ப்யூட்டர்

சிறுவர்களுக்குக் கம்ப்யூட்டர்

Rs. 50

Product Code :   0813
Book Name:   சிறுவர்களுக்குக் கம்ப்யூட்டர்
pages:   80
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.181 grm
கம்ப்யுட்டரில் டேட்டா பேஸ் நிர்வாகம் செய்யும் முறைகள்

கம்ப்யுட்டரில் டேட்டா பேஸ் நிர்வாகம் செய்யும் முறைகள்

Rs. 140

Product Code :   0220
Book Name:   கம்ப்யுட்டரில் டேட்டா பேஸ் நிர்வாகம் செய்யும் முறைகள்
pages:   160
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.316 grm
ORACLE தமிழில் ஒரு விளக்கக் கையேடு

ORACLE தமிழில் ஒரு விளக்கக் கையேடு

Rs. 90

Product Code :   0229
Book Name:   ORACLE தமிழில் ஒரு விளக்கக் கையேடு
pages:   136
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.282 grm
எளிய முறையில் C + + கற்கலாம்

எளிய முறையில் C + + கற்கலாம்

Rs. 90

Product Code :   0219
Book Name:   எளிய முறையில் C + + கற்கலாம்
pages:   208
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.404 grm
இ-மெயில் அனுப்புவதும் பயன்படுத்துவதும் எப்படி?

இ-மெயில் அனுப்புவதும் பயன்படுத்துவதும் எப்படி?

Rs. 50

Product Code :   0228
Book Name:   இ-மெயில் அனுப்புவதும் பயன்படுத்துவதும் எப்படி?
pages:   136
Author:   எஸ்.தணிக்கை அரசு
ISBN:  
Weight:   0.141 grm
TALLY டேலி

TALLY டேலி

Rs. 180

Product Code :   0230
Book Name:   TALLY டேலி
pages:   200
Author:   க.ஸ்ரீதரன்
ISBN:  
Weight:   0.388 grm
யூனிக்ஸ் எளிய தமிழில் ஒரு வழிகாட்டி

யூனிக்ஸ் எளிய தமிழில் ஒரு வழிகாட்டி

Rs. 90

Product Code :   0774
Book Name:   யூனிக்ஸ் எளிய தமிழில் ஒரு வழிகாட்டி
pages:   136
Author:   க.ஸ்ரீதரன்
ISBN:  
Weight:   0.254 grm
Showing 1 to 15 of 22 (2 Pages)