நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
41. அனுபவ ஜோதிட நூல்கள்

அனுபவ ஜோதிட நூல்கள்


நூற்றி எட்டு நட்சத்திர பாதங்களும் நூற்றி எட்டு வைணவ திவய தேசங்களும்

நூற்றி எட்டு நட்சத்திர பாதங்களும் நூற்றி எட்டு வைணவ திவய தேசங்களும்

Rs. 150

Product Code :   5050
Book Name:   நூற்றி எட்டு நட்சத்திர பாதங்களும் நூற்றி எட்டு வைணவ திவய தேசங்களும்
pages:   280
Author:   தேசிக மணிவண்ணன்
ISBN:  
Weight:   0.295 grm
ஜாதக அலங்காரம் மூலமும் உரையும் விரிவுரையும்

ஜாதக அலங்காரம் மூலமும் உரையும் விரிவுரையும்

Rs. 500

Product Code :   0449
Book Name:   ஜாதக அலங்காரம் மூலமும் உரையும் விரிவுரையும்
pages:   536
Author:   டாக்டர்.சி. மகாலட்சுமி
ISBN:  
Weight:   1.186 grm
சோதிட ரத்னாகரம்

சோதிட ரத்னாகரம்

Rs. 90

Product Code :   0520
Book Name:   சோதிட ரத்னாகரம்
pages:   192
Author:   கே. பார்த்தசாரதி
ISBN:  
Weight:   0.201 grm
பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்

பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்

Rs. 150

Product Code :   1075
Book Name:   பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்
pages:   160
Author:   பிரகஸ்பதி
ISBN:  
Weight:   0.486 grm
திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி?

திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி?

Rs. 100

Product Code :   0457
Book Name:   திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி?
pages:   176
Author:   பிரகஸ்பதி
ISBN:  
Weight:   0.166 grm
சோதிட இயல்

சோதிட இயல்

Rs. 200

Product Code :   1162
Book Name:   சோதிட இயல்
pages:   376
Author:   டாக்டர்.தி. மகாலட்சுமி
ISBN:  
Weight:   0.494 grm
பத்து நிமிடத்தில் எந்த ஜாதகத்தையும் எழுதுவது எப்படி?

பத்து நிமிடத்தில் எந்த ஜாதகத்தையும் எழுதுவது எப்படி?

Rs. 240

Product Code :   2071
Book Name:   பத்து நிமிடத்தில் எந்த ஜாதகத்தையும் எழுதுவது எப்படி?
pages:   250
Author:   ஆறுமுகதாசன்
ISBN:  
Weight:   0.708 grm
உடனடி ஜாதகம் கணிக்க ஒரு வழிகாட்டி

உடனடி ஜாதகம் கணிக்க ஒரு வழிகாட்டி

Rs. 350

Product Code :   0454
Book Name:   உடனடி ஜாதகம் கணிக்க ஒரு வழிகாட்டி
pages:   544
Author:   ஆறுமுகதாசன்
ISBN:  
Weight:   0.598 grm
புலிப்பானி ஜோதிடம்

புலிப்பானி ஜோதிடம்

Rs. 150

Product Code :   0451
Book Name:   புலிப்பானி ஜோதிடம்
pages:   256
Author:  
Weight:   0.236 grm
ஜோதிட சித்தர்களின் நுட்பங்கள்

ஜோதிட சித்தர்களின் நுட்பங்கள்

Rs. 200

Product Code :   1277
Book Name:   ஜோதிட சித்தர்களின் நுட்பங்கள்
pages:   368
Author:   ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ISBN:  
Weight:   0.322 grm
கிருஷ்ணமூரித்தி ஜோதிட பத்ததி (யோக)விளக்கம் பாகம் 1,2,3,4

கிருஷ்ணமூரித்தி ஜோதிட பத்ததி (யோக)விளக்கம் பாகம் 1,2,3,4

Rs. 350

Product Code :   5005
Book Name:   கிருஷ்ணமூரித்தி ஜோதிட பத்ததி (யோக)விளக்கம் பாகம் 1,2,3,4
pages:   0.884
Author:   368
ISBN:  
Weight:   0.000 grm
மகரிஷி ஜெயமினி ஜோதிட விளக்கம்

மகரிஷி ஜெயமினி ஜோதிட விளக்கம்

Rs. 250

Product Code :   0515
Book Name:   மகரிஷி ஜெயமினி ஜோதிட விளக்கம்
pages:   600
Author:   எஸ்.பி. சுப்பிரமணியன்
ISBN:  
Weight:   0.636 grm
ஜோதிடக் கலைக் களஞ்சியம்

ஜோதிடக் கலைக் களஞ்சியம்

Rs. 200

Product Code :   0464
Book Name:   ஜோதிடக் கலைக் களஞ்சியம்
pages:   384
Author:   எஸ்.பி. சுப்பிரமணியன்
ISBN:  
Weight:   0.338 grm
திரேக்காணம் தரும் யோகம்

திரேக்காணம் தரும் யோகம்

Rs. 30

Product Code :   0467
Book Name:   திரேக்காணம் தரும் யோகம்
pages:   136
Author:   எஸ்.பி. சுப்பிரமணியன்
ISBN:  
Weight:   0.112 grm
ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்கும் கணிதம்

ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்கும் கணிதம்

Rs. 60

Product Code :   0483
Book Name:   ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்கும் கணிதம்
pages:   0.098
Author:   எஸ்.பி. சுப்பிரமணியன்
ISBN:  
Weight:   0.098 grm
Showing 1 to 15 of 33 (3 Pages)