நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
51. சட்டத்துறை நூல்கள்
நீங்களும் கோர்டில் வாதடலாம்

நீங்களும் கோர்டில் வாதடலாம்

Rs. 100

Product Code :   5019
Book Name:   நீங்களும் கோர்டில் வாதடலாம்
pages:   216
Author:   செந்தமிழ்க்கிழார்
ISBN:  
Weight:   0.100 grm
நிரபராதி பாமரனுக்கு சட்ட வழிகாட்டி

நிரபராதி பாமரனுக்கு சட்ட வழிகாட்டி

Rs. 100

Product Code :   5013
Book Name:   நிரபராதி பாமரனுக்கு சட்ட வழிகாட்டி
pages:   208
Author:   செந்தமிழ்க்கிழார்
ISBN:  
Weight:   0.195 grm
சிந்திக்க வைக்கும் சிறை அனுபவங்கள்

சிந்திக்க வைக்கும் சிறை அனுபவங்கள்

Rs. 200

Product Code :   5027
Book Name:   சிந்திக்க வைக்கும் சிறை அனுபவங்கள்
pages:   432
Author:   செந்தமிழ்க்கிழார்
ISBN:  
Weight:   0.376 grm
இந்திய குற்ற விசாரணை நடைமுறைச் சட்டங்கள்

இந்திய குற்ற விசாரணை நடைமுறைச் சட்டங்கள்

Rs. 300

Product Code :   1297
Book Name:   இந்திய குற்ற விசாரணை நடைமுறைச் சட்டங்கள்
pages:   384
Author:   டாக்டர் சோ.சேசாசலம்
ISBN:  
Weight:   0.641 grm
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்

Rs. 75

Product Code :   1176
Book Name:   தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்
pages:   160
Author:   சி.எஸ். தேவ்நாத்
ISBN:  
Weight:   0.152 grm
இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டங்கள்

இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டங்கள்

Rs. 300

Product Code :   1032
Book Name:   இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டங்கள்
pages:   360
Author:   சி.எஸ். தேவ்நாத்
ISBN:  
Weight:   0.554 grm
அடுக்கு மாடி வீடு, ரியல் எஸ்டேட் வியாபராம் - சட்ட விளக்கங்கள்

அடுக்கு மாடி வீடு, ரியல் எஸ்டேட் வியாபராம் - சட்ட விளக்கங்கள்

Rs. 70

Product Code :   0657
Book Name:   அடுக்கு மாடி வீடு, ரியல் எஸ்டேட் வியாபராம் - சட்ட விளக்கங்கள்
pages:   152
Author:   டாக்டர் சோ.சேசாசலம்
ISBN:  
Weight:   0.151 grm
உனவுப் பொருள் தயாரிப்பு சட்டங்களும், கலப்படத் தடுப்புச் சட்டங்களும்

உனவுப் பொருள் தயாரிப்பு சட்டங்களும், கலப்படத் தடுப்புச் சட்டங்களும்

Rs. 80

Product Code :   5042
Book Name:   உனவுப் பொருள் தயாரிப்பு சட்டங்களும், கலப்படத் தடுப்புச் சட்டங்களும்
pages:   160
Author:   எஸ்.சேஷாச்சலம்
ISBN:  
Weight:   0.678 grm
ரேஷன் கார்டு முதல் சொத்து வாங்குவது வரை எப்படி?

ரேஷன் கார்டு முதல் சொத்து வாங்குவது வரை எப்படி?

Rs. 80

Product Code :   5039
Book Name:   ரேஷன் கார்டு முதல் சொத்து வாங்குவது வரை எப்படி?
pages:   160
Author:   எஸ்,சேஷாச்சலம்
ISBN:  
Weight:   0.678 grm
பத்திரங்களை பதிவு செய்வது எப்படி?

பத்திரங்களை பதிவு செய்வது எப்படி?

Rs. 130

Product Code :   0663
Book Name:   பத்திரங்களை பதிவு செய்வது எப்படி?
pages:   264
Author:   டாக்டர் சோ.சேசாசலம்
ISBN:  
Weight:   0.238 grm
பொது மக்களுக்கான முக்கிய சட்ட விளக்கங்கள்

பொது மக்களுக்கான முக்கிய சட்ட விளக்கங்கள்

Rs. 70

Product Code :   0664
Book Name:   பொது மக்களுக்கான முக்கிய சட்ட விளக்கங்கள்
pages:   144
Author:   டாக்டர் சோ.சேசாசலம்
ISBN:  
Weight:   0.144 grm
பஞ்சாயத்துச் சட்டங்களும் வட்டார ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கான நிர்வாக நடைமுறை விளக்கக் குறிப்புகளும்

பஞ்சாயத்துச் சட்டங்களும் வட்டார ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கான நிர்வாக நடைமுறை விளக்கக் குறிப்புகளும்

Rs. 80

Product Code :   0665
Book Name:   பஞ்சாயத்துச் சட்டங்களும் வட்டார ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கான நிர்வாக நடைமுறை விளக்கக் குறிப்புகளும்
pages:   120
Author:   டாக்டர் சோ.சேசாசலம்
ISBN:  
Weight:   0.124 grm
உயில்கள் எழுதுவது எப்படி?

உயில்கள் எழுதுவது எப்படி?

Rs. 70

Product Code :   0666
Book Name:   உயில்கள் எழுதுவது எப்படி?
pages:   144
Author:   டாக்டர் சோ.சேசாசலம்
ISBN:  
Weight:   0.144 grm
தொழிலாளர்கள் நலச் சட்டங்கள்

தொழிலாளர்கள் நலச் சட்டங்கள்

Rs. 80

Product Code :   0671
Book Name:   தொழிலாளர்கள் நலச் சட்டங்கள்
pages:   160
Author:   டாக்டர் சோ.சேசாசலம்
ISBN:  
Weight:   0.156 grm
நுகர்வோர் நீதி மன்ற விதிகள் [சட்ட விளக்கம்]

நுகர்வோர் நீதி மன்ற விதிகள் [சட்ட விளக்கம்]

Rs. 55

Product Code :   0667
Book Name:   நுகர்வோர் நீதி மன்ற விதிகள் [சட்ட விளக்கம்]
pages:   96
Author:   டாக்டர் சோ.சேசாசலம்
Weight:   0.082 grm
Showing 1 to 15 of 18 (2 Pages)