நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • தேர்வுகளுக்கான பொது அறிவுக் களஞ்சியம்

​பொது அறி​வை வளர்த்து ​கொள்ள விரும்புவர்களுக்கும், ​பொது ​தேர்வு, பத்திரிக்​கை மற்றும் ​தொ​லைக்காட்சியில் க்விஸ் ​போட்டி தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அதில் கலந்து ​கொள்பவர்களுக்கும் இந்நூல் ​பெரிதும் உதவும்

book
pages 208
Author அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN

தேர்வுகளுக்கான பொது அறிவுக் களஞ்சியம்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1125
Book Name:   தேர்வுகளுக்கான பொது அறிவுக் களஞ்சியம்
pages:   208
Author:   அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN:  
Weight:   0.201 grm
  • Rs. 90

Tags: THAERVUGALUKKAANA PODHU ARUVU KALANJIAM