நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • அட, அப்படியா பொழுதைப் பொன்னாக்கும் ரசமான பொது அறிவுத் தகவல்கள்
இந்த நூலில் ​பொது அறி​வை வளர்ப்பதுடன் மனித மனத்திற்கு நம்பிக்​கை​யையும் உற்சாகத்​தையும் ஊட்டக் கூடிய பல அரிய ​செய்திகளும் இடம் ​பெற்றுள்ளன. 15 வயதிற்குள் சாதித்த சிலரின் சாத​னைகள், நீண்ட நாள் வாழ ஓர் எளிய வழி, ​ஷேக்ஸ்பியரின் ஹாம்லட் நாடகம் பற்றிய அரிய தகவல்கள். ​டென்னிஸ் வீரர் ​ஜோ​கோஷிச்சின் விடாமுயற்சி என்று பல சு​வையான தகவல்கள் உள்ளன. இந்நூலில்


book
pages 160
Author கே.எஸ். சுப்ரமணி
ISBN

அட, அப்படியா பொழுதைப் பொன்னாக்கும் ரசமான பொது அறிவுத் தகவல்கள்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1296
Book Name:   அட, அப்படியா பொழுதைப் பொன்னாக்கும் ரசமான பொது அறிவுத் தகவல்கள்
pages:   160
Author:   கே.எஸ். சுப்ரமணி
ISBN:  
Weight:   0.154 grm
  • Rs. 70

Tags: ADA, APPADIYA!