நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • பொது அறிவுப் புதையல் 1000!
பொது அறிவுப் புதையல் 1000! : ”அ” எழுத்திலேயே 1000 விடைகளும் இருப்பதால் “அ” தொடர்பான ஜி.கே. மற்றும் ஜ.க்யூ. வினாக்களுக்கான விடைகள் அப்படியே மனதில் பதிந்து பின்னர் சரியான நேரத்தில் வெளிப்படும். இதுதான இந்நூலின் சிறப்பு.


book
pages 152
Author மு.அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN

பொது அறிவுப் புதையல் 1000!

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1282
Book Name:   பொது அறிவுப் புதையல் 1000!
pages:   152
Author:   மு.அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN:  
Weight:   0.152 grm
  • Rs. 60

Tags: PODHU ARIVU PUDHAYAL 1000!