நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • பொது அறிவுக் களஞ்சியம்
பொது அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள விரும்புவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இந்நூல் ஏதுவாக உள்ளது. இந்நூலில் அறிவியல், வரலாறு, பல துறைகள், உலகச் செய்திகள், என மொத்தம் 12 உட்பொதிவுகளுக்கு கேள்வி மற்றும் பதில்களுடன் இந்நூல் உள்ளது.


book
pages 408
Author பேராசிரியர் கே.சுகுமாரன்
ISBN

பொது அறிவுக் களஞ்சியம்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0713
Book Name:   பொது அறிவுக் களஞ்சியம்
pages:   408
Author:   பேராசிரியர் கே.சுகுமாரன்
ISBN:  
Weight:   0.362 grm
  • Rs. 190

Tags: PODHU ARIVU KALANJIAM