நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • துன்பங்களை இன்பங்களாக மாற்றும் மனவியல் உத்திகள் - 55

வாழ்க்கை என்பது ஒரு புதிர் என்கிறார்கள். புரியாத விஷயத்தைப் புதிர் என்கிறோம். உண்மையில் என்ன புரிந்து கொள்கிறோமோ, எப்படிப் புரிந்து கொள்கிறோமோ அதுதான் வாழ்க்கை. ஆகவே நாம் நினைத்தால் வாழ்க்கை என்கிற புதிருக்கு விடை கண்டு பிடித்து விடலாம். வேறு விதமாகச் சொன்னால் 'வாழ்க்கை' என்பது ஒரு புதிரே அல்ல எனவும் நிரூபித்து விடலாம்.

book
pages 144
Author ஜே.எஸ்.ஏப்ரகாம்
ISBN

துன்பங்களை இன்பங்களாக மாற்றும் மனவியல் உத்திகள் - 55

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0249
Book Name:   துன்பங்களை இன்பங்களாக மாற்றும் மனவியல் உத்திகள் - 55
pages:   144
Author:   ஜே.எஸ்.ஏப்ரகாம்
ISBN:  
Weight:   0.144 grm
  • Rs. 100

Tags: THUNBANGALAI INBANGALAGA