நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • பிராணாயாமம்: சுகமான சுவாச முறை

பிராணாயாமம் என்பது சிறந்த முறையில் கடைப்பிடிக்கப்படும் சுவாச முறையே அன்றி வேறில்லை. 'பிராணவாயுவை நம் விருப்பத்திற்குத் தக்கவாறு கட்டுப்படுத்துதல்' எனினும் தகும். இப்பயிற்சியானது இரத்தத்தை எப்போதும் தூய்மையாக வைத்திருக்கிறது. தூய்மையான இரத்தம் இருப்பின் நோய் ஏது? அதோடன்றி மூறையபிவிருத்தியையும் நன்கு புரிகிறது. அதனால் புத்தி கூர்மையடைகிறது. எதையும் 'தாங்கும் இதயம் ஏற்படுகிறது. அதன் பிறகு உங்களுக்குச் 'சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு' ஏற்பட கேட்கவேண்டுமா?

book
pages 112
Author பி.எஸ்.ஆச்சார்யா
ISBN

பிராணாயாமம்: சுகமான சுவாச முறை

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0297
Book Name:   பிராணாயாமம்: சுகமான சுவாச முறை
pages:   112
Author:   பி.எஸ்.ஆச்சார்யா
ISBN:  
Weight:   0.114 grm
  • Rs. 60

Tags: PRANAYAMAM