நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • ஞான விடுதலை

ஞான விடுதலை: யாவரும் எளிதல் அணுகும் வகையில் எளிமையும் இனிமையும் தெளிவும் நிறைந்தவராக இருப்பதால் வருபவரிகளின் ஜயத்தைத் தெளிவித்து, தான் பெற்ற இன்பத்தை ஞானத்தை இவ் வையகமும் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையான உணர்வோடு வழிகாட்டி இந்நூலின் ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்.

book
pages 128
Author ஸ்ரீ பகவத்
ISBN

ஞான விடுதலை

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1257
Book Name:   ஞான விடுதலை
pages:   128
Author:   ஸ்ரீ பகவத்
ISBN:  
Weight:   0.000 grm
  • Rs. 60

Tags: GNANA VIDUDHALAI