நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் - 650

குறி காண்பது, நாடிகளின் இலக்கணம், மற்றும் மாத்திரை ரச சிந்தாமணி, செந்தூரங்கள், குளிகைகள், சூரணங்கள், பற்பங்கள், லேகியங்கள், கிருதங்கள், கஷாயம், தைலங்கள், ரசங்கள் என முழுமையான மருந்துத் தயாரிப்பு சாஸ்திரம் இந்லூல்

book
pages 328
Author எஸ்.எஸ். மாத்ருபூதேஸ்வரன்
ISBN

அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் - 650

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1041
Book Name:   அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் - 650
pages:   328
Author:   எஸ்.எஸ். மாத்ருபூதேஸ்வரன்
ISBN:  
Weight:   0.402 grm
  • Rs. 200

Tags: AGATHIYAR VAITHYA SUTHIRAM 650