நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • தன்வந்திரி முனிவரின் வைத்தியசாகரத் திரட்டு

இச்சித்தர் பெருமக்களில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடியவர் தன்வந்திரி பகவான் ஆவர். அவர் இயற்றிய வைத்திய முறைகளை பாடல்களாக இங்கு தொகுத்து தன்வந்திரி வைத்திய நூல் என்ற பெயரில் அளித்துள்ளோம். அவர்தம் பாடல் எவரும் புரிந்துக் கொள்ளும் வண்ணம் எவ்வித மறைப்பும் இன்றி தெளிவான நடையில் அமைந்துள்ளது.

book
pages 360
Author மாத்ருபூதேஸ்வரன்
ISBN

தன்வந்திரி முனிவரின் வைத்தியசாகரத் திரட்டு

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0416
Book Name:   தன்வந்திரி முனிவரின் வைத்தியசாகரத் திரட்டு
pages:   360
Author:   மாத்ருபூதேஸ்வரன்
ISBN:  
Weight:   0.322 grm
  • Rs. 120

Tags: DHANVANTHRI MUNIVARIN VAIDHYA