நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • புராதன இந்திய இலக்கிய வரலாற்றுக் கலைச்சொல் களஞ்சியம்

புராதன இந்திய இலக்கிய வரலாற்றுக் கலைச்சொல் 5,500க்கும் அதிகமான ​சொற்கள்-பழம் பாரதத்தின் புராணங்கள், இதிகாசங்கள், வரலாற்றுத ​தொகுப்புகளில் உள்ள முக்கிய கதாபாத்திரங்கள், இடங்கள், நிகழ்ச்சிகள், சாத்திரங்கள், சடங்குகள் சம்பந்தமான ​சொற்களின் விளக்கத்துடன் ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார். ஓர்அபூர்வ ​தொகுப்பு இந்நூல்

book
pages 272
Author கீழ்க்கோவளவேடு கிருஷ்ணமாச்சாரியார்
ISBN

புராதன இந்திய இலக்கிய வரலாற்றுக் கலைச்சொல் களஞ்சியம்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1130
Book Name:   புராதன இந்திய இலக்கிய வரலாற்றுக் கலைச்சொல் களஞ்சியம்
pages:   272
Author:   கீழ்க்கோவளவேடு கிருஷ்ணமாச்சாரியார்
ISBN:  
Weight:   0.731 grm
  • Rs. 200

Tags: PURADHANA INDHIA ELAKKIA VARALATTRU KALAICHOL KALANJIAM