நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • 100 வகை ஸ்வீட்கள் தவிர 50 வகை கார பலகாரங்களின் தயாரிப்பு முறைகளும்…

இந்நூலில் பல வித ருசிமிக்க ஸ்வீட்டுகளின் தயாரிப்பு மட்டுமில்லாமல் 50 வகை கார பலகாரங்களின் விவரங்களும் உள்ளன. பல வித வடைகள், சேவைகள் , பிட்டுகள் போளிகள் விவரங்கள் நிறைந்தது இந்நூல்

book
pages 96
Author திருமதி. ராஜம் ஆனந்தராமன்
ISBN

100 வகை ஸ்வீட்கள் தவிர 50 வகை கார பலகாரங்களின் தயாரிப்பு முறைகளும்…

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0750
Book Name:   100 வகை ஸ்வீட்கள் தவிர 50 வகை கார பலகாரங்களின் தயாரிப்பு முறைகளும்…
pages:   96
Author:   திருமதி. ராஜம் ஆனந்தராமன்
ISBN:  
Weight:   0.101 grm
  • Rs. 50

Tags: 100 VARIETIES OF SWEETS