நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • மைக்ரோ ஆவனில் சமைப்பது எப்படி?... நவீன முறையில் சமையல் கற்றுக்கொளுங்கள்...

முக்கியமாக இந்த வகை சமையலில் புகை, காஸ் வாசனை, உணவோடு சேர்ந்து சமைக்கிறவரும் சூடேறி வேர்த்துக் கொட்டுவது என்பதெல்லாம் இல்லவே இலலை, நமது இல்லத்தரசிகளுக்கு இது பெரிய வரப்பிரசாதம்.இந்நூலில் மைக்ரோவேவின் இயக்கம், மைக்ரோவேவில் தாயரிக்கப்படும் உணவு வகைகள் பற்றி விளக்கப்ட்டிருகின்றன.

book
pages 144
Author ஜே.எஸ்.ஏப்ரகாம்
ISBN

மைக்ரோ ஆவனில் சமைப்பது எப்படி?... நவீன முறையில் சமையல் கற்றுக்கொளுங்கள்...

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0758
Book Name:   மைக்ரோ ஆவனில் சமைப்பது எப்படி?... நவீன முறையில் சமையல் கற்றுக்கொளுங்கள்...
pages:   144
Author:   ஜே.எஸ்.ஏப்ரகாம்
ISBN:  
Weight:   0.145 grm
  • Rs. 70

Tags: MICRO OVENIL SAMAIPPADHU EPPADI ?