நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • வாஷிங்டனில் திருமணம்

நம் ஊர் கல்யாணம் ஒன்​றை ​வெளிநாட்டில் நடத்தினால் அந்த நாட்டவர்கள் அ​தை எப்படி ரசிப்பார்கள்? திரு​வையாற்றில் ​வெள்​ளைக்காரர்க​ளைக் கண்ட​போது நமக்குக் கி​டைத்த ​வேடிக்​கையும் தாமஷும் அ​மெரிக்காவில் நம் கல்யாணத்​தை நடத்துகிற​​போது அவர்களுக்கு ஏற்படலாம் என்று ​​தோன்றியது அந்த எண்ணம் தான் வாஷிங்டனில் திருமணத்துக்கு வித்தாக அ​மைந்தது

book
pages 176
Author திரு.சாவி
ISBN

வாஷிங்டனில் திருமணம்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0142
Book Name:   வாஷிங்டனில் திருமணம்
pages:   176
Author:   திரு.சாவி
ISBN:  
Weight:   0.166 grm
  • Rs. 90

Tags: WASHINGTONIL THIRUMANAM