நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • "செஸ்" விளையாட கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

சதுரங்க ஆட்டமானது, மூளையின் அளப்பரிய ஆற்றலின் அரிய சக்தியை தெளிவாக விளக்கிக் காட்டுகிறது எளிய சக்தியால் வலிமைமிக்கப் பெரும் சக்தியினை வெற்றி கொண்டு விடுகிற விந்தை மிகும் ஆற்றலை அல்லவா அது வெளிப்படுத்திவிடுகிறது. என்கிறார் ரேடி என்ற ஆராய்ச்சியாளர்.

book
pages 168
Author ப்ரியா பாலு
ISBN

"செஸ்" விளையாட கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0158
Book Name:   "செஸ்" விளையாட கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
pages:   168
Author:   ப்ரியா பாலு
ISBN:  
Weight:   0.164 grm
  • Rs. 80

Tags: CHESS VILAIYADA KATRUKOLLUNGAL