நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் இலக்கியம்மும் 1767 லிருந்து 1980 வரை

விவரணை

1967 லிருந்து 1980 வ​ரை முதன்​​மையான நூறு தமிழறிஞர்களின் விரவரங்கள் பற்றி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்
book
pages 312
Author மு.அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN

தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் இலக்கியம்மும் 1767 லிருந்து 1980 வரை

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1049
Book Name:   தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் இலக்கியம்மும் 1767 லிருந்து 1980 வரை
pages:   312
Author:   மு.அப்பாஸ் மந்திரி
ISBN:  
Weight:   0.451 grm
  • Rs. 150

Tags: TAMIZH ARIGNARGALUM THAMIZH ELAKKIYAMUM