நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • சங்க இலக்கியம் வழங்கும் பத்துப் பாட்டு

விவரணை

இக்கால சந்தியாருக்கு, தமிழில் உள்ள நல்ல நூலகளைப் படித்தறிய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் என்ற ஆர்வம் ஏற்பட்டிறுக்கிறது. அந்த ஆர்வம் மேலும் வளர சிறந்த கலைக் களஞ்சியமான சங்க நூல்களின் முதல் பகுதியாகிய பத்துப்பாட்டை எளிய இனிய நடையில் உரை நடை நூலாக எழுதியுள்ளனர் இந்நூல்.
book
pages 152
Author டாக்டர்.வித்துவான் எம். நாராண வேலுப்பிள்ளை
ISBN

சங்க இலக்கியம் வழங்கும் பத்துப் பாட்டு

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0180
Book Name:   சங்க இலக்கியம் வழங்கும் பத்துப் பாட்டு
pages:   152
Author:   டாக்டர்.வித்துவான் எம். நாராண வேலுப்பிள்ளை
ISBN:  
Weight:   0.152 grm
  • Rs. 70

Tags: PATHU PAATTU