நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • ஔவையார் வாழ்வும் வாக்கும்

ஔவையார் என்ற பெயரில் மூன்று பெண்பால் புலவர்கள் நம் தமிழகத்தில் வாழ்ந்தனர் என்று ஆராய்ச்சியாளர் கூறுகின்றனர். அவர்களைப் பற்றியும் அவர்கள் எழுதிய நூல்களைப் பற்றியும் அடியிற் கண்ட மூன்று பாகங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. வாசகர்கள் இந்நூலை அவசியம் படித்துப் பயன்பெற வேண்டும்.

book
pages 144
Author எம். நாரயணவேலுப் பிள்ளை
ISBN

ஔவையார் வாழ்வும் வாக்கும்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0170
Book Name:   ஔவையார் வாழ்வும் வாக்கும்
pages:   144
Author:   எம். நாரயணவேலுப் பிள்ளை
ISBN:  
Weight:   0.144 grm
  • Rs. 70

Tags: AVVAIYAR VAAZHVUM VAAKKUM