நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • 64 காயத்ரீ மந்திரங்களும் துரகாசப்தசதீ மந்திரங்களும்

பண்டைய நாளில் - புராண - வேத காலங்களில் வாழ்ந்திருந்த ருஷி முனிவர்கள் உபவாஸமிருந்து - த்யானம் செய்து கடவுளரை சாக்ஷாத்காரம் செய்தார்கள். எப்படி அவர்களால் கடவுளை சாக்ஷாத்காரம் செய்ய முடிந்தது என்றால் அவர்கள் தங்களது த்யானத்தின் மூலமாகக் கண்டுகொண்ட பலதரப்பட்ட தெய்வங்களின் காயத்ரீ மந்த்ரங்களையும் - மூல மந்த்ரங்களையும் தினசரி வழுவாமல் மனனம் செய்து வந்ததன் பலனாகத்தான் கடவுளரையும் நேரடியாக காண முடிந்தது.

book
pages 320
Author எஸ்.எஸ். ராகவாச்சார்யர்
ISBN

64 காயத்ரீ மந்திரங்களும் துரகாசப்தசதீ மந்திரங்களும்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1064
Book Name:   64 காயத்ரீ மந்திரங்களும் துரகாசப்தசதீ மந்திரங்களும்
pages:   320
Author:   எஸ்.எஸ். ராகவாச்சார்யர்
ISBN:  
Weight:   0.186 grm
  • Rs. 80

Tags: 64 GAYATHRI MANTHRAM