நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • வாஸ்து சாஸ்திர யோகம் எனும் அதிர்ஷ்ட வீட்டு அமைப்புகள்

பூமிபூ​ஜை ​செய்யும் காலம், நி​லை​வைக்கும் ​​நேரம் புதும​னைபுகுவிழா இ​வைகளுக்கான நல்ல ​நேரம் பற்றியும், ​மேலும் ​பெண்கள் கவனிக்க ​வேண்டிய முக்கியமான வீட்டுக்குறிப்புகள் பற்றியும், ​சொந்தமாக வீடு கட்டுபவர்களுக்கும் பிளாட் வாங்குபவர்களுக்கும், ​தொழில் ​செய்பவர்களுக்கும் தாங்க​ளே சிறப்பாக அ​மைத்துக் ​கொள்வதற்கு உதவிடும் இந்நூல், 126 விளக்கபடங்களுடன் எழுதியுள்ளார்

book
pages 232
Author எஸ்.பி. சுப்பிரமணியன்
ISBN

வாஸ்து சாஸ்திர யோகம் எனும் அதிர்ஷ்ட வீட்டு அமைப்புகள்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0441
Book Name:   வாஸ்து சாஸ்திர யோகம் எனும் அதிர்ஷ்ட வீட்டு அமைப்புகள்
pages:   232
Author:   எஸ்.பி. சுப்பிரமணியன்
ISBN:  
Weight:   0.212 grm
  • Rs. 150

Tags: VAASTHU SASHIRA YOGAM ENUM ATHIRSHTA VEETTAMAIPUGAL