நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • இன்றைய தலைமுறைக்கான உணவு முறைகள்

இந்நூலில் இன்​றைய த​லைமு​றையினர் ​தெரிந்து ​கொள்ள ​வேண்டிய உடல் உ​ழைப்பு, சிறந்த உணவு வ​கைகள் , தவிர்க்க ​வேண்டிய உணவுவ​கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் ​போன்ற​வை தனித்தனி த​லைப்புகளில் சிறப்பாக ​தொகுத்தளித்துள்ளார்

book
pages 240
Author திருமதி சூர்யம்குமாரி
ISBN

இன்றைய தலைமுறைக்கான உணவு முறைகள்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   0831
Book Name:   இன்றைய தலைமுறைக்கான உணவு முறைகள்
pages:   240
Author:   திருமதி சூர்யம்குமாரி
ISBN:  
Weight:   0.231 grm
  • Rs. 90

Tags: INDRAYA THALAIMURAIKKANA UNAVU MURAIGAL