நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • அபாகஸ்: எண்களின் இரகசியம்

ராமானுஜம் போன்ற கணித மேதைகள் தோன்றிய நாடு இந்தியா. பல்வேறு நாடுகளிலும், இந்தியாவின் கணிதத் திறமை பேசப்படுகிறது. வெளிநாட்டு நல்லுஹரிகளிலும், பள்ளிகளிலும் இந்திய மாணாக்கரின் பெருமையே அவர்தம் கணிதத் திறமையை சார்ந்து இருக்கிறது. உலக அளவில் மற்றவர்கள் பாராட்டும் விதமாக இந்தியர்களுக்கு கணிதத்தில் திறமை அமைந்துவிட்டது. அபாகஸ் கல்வி ஒரு common platform.

book
pages 168
Author திருமதி. வசந்தி ரங்கநாதன்

அபாகஸ்: எண்களின் இரகசியம்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1050
Book Name:   அபாகஸ்: எண்களின் இரகசியம்
pages:   168
Author:   திருமதி. வசந்தி ரங்கநாதன்
Weight:   0.502 grm
  • Rs. 170

Tags: ABACUS : ENGALIN RAGASIYAM