நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • திருக்குறள் 1330 மூல பாடல்களும் தெளிவான விளக்க உரையும்

திருக்குறள் 1330 மூல பாடல்களும் தெளிவான விளக்கங்களும் இந்நூலில் அமைந்துள்ளது. இந்நூலின் வடிவம் ஓ​லைச்சுவடி வடிவில் அமைந்திருப்பது இதன் முக்கியமான அம்சமாகும்.

book
pages 736
Author நர்மதா
ISBN

திருக்குறள் 1330 மூல பாடல்களும் தெளிவான விளக்க உரையும்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   1044
Book Name:   திருக்குறள் 1330 மூல பாடல்களும் தெளிவான விளக்க உரையும்
pages:   736
Author:   நர்மதா
ISBN:  
Weight:   0.418 grm
  • Rs. 120

Tags: OLAICHUVADI THIRUKKURAL