நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
  • வரம் தரும் ஸ்ரீ தேவி மஹாத்மியம்

இன்று இடர்ப்பாடு நிறைந்த சூழலில் துயர்ப்படும் வாழ்க்கை பலருக்கு , ஸ்ரீதேவியை வணங்கினால் கவலை நீங்கும். இதில் பாராயண்த்திற்காக சம்ஸ்கிருத உச்சரிப்பு தமிழ் லிபியிலும் பூர்வ பாகம், அத பிரதம சரித்திரம், அத மத்யம சரித்திரம், உத்தர பாகம் மற்றும் ஜப விதானம், பனஸ்தோத்ரங்களும் நிறைந்தது. இதனை படிப்போர் ஏழ்மையினின்றும் விடுபடுவர்

book
pages 280
Author பி.எஸ்.ஆச்சார்யா
ISBN

வரம் தரும் ஸ்ரீ தேவி மஹாத்மியம்

  • Availability: In Stock
புத்தக விபரம்
Product Code: :   2083
Book Name:   வரம் தரும் ஸ்ரீ தேவி மஹாத்மியம்
pages:   280
Author:   பி.எஸ்.ஆச்சார்யா
ISBN:  
Weight:   0.362 grm
  • Rs. 150

Tags: SRI DEVI MAHATHMIYAM